Tarieven

Vast uurtarief

Het uurtarief dat voor een zaak in rekening wordt gebracht is afhankelijk van meerdere factoren, waaronder de mate van specialistische kennis die voor de zaak is vereist, het financieel belang, de complexiteit en/of de spoedeisend van de zaak. Met uw advocaat spreekt u het uurtarief af dat voor uw zaak van toepassing is.

Vast bedrag (Fixed fee)

Indien de omvang van de werkzaamheden bij aanvang van de zaak binnen redelijke grenzen kan worden ingeschat, is het mogelijk een vaste prijsafspraak te maken en vast te leggen. Deze prijs is exclusief omzetbelasting en kosten.

Resultaatafhankelijk

Bij beide van de hierboven genoemde opties bestaat de mogelijkheid om te kiezen voor een resultaatsafhankelijk tarief. Dat wil zeggen dat bij een voor u negatieve uitkomst van de procedure een korting wordt toegepast op het uurtarief respectievelijk de fixed fee, en dat bij een voor u positieve uitkomst van de procedure een opslagpercentage op het afgesproken uurtarief of de fixed fee in rekening wordt gebracht.

Kosten

Naast een honorarium zullen in alle hierboven genoemde gevallen kantoorkosten (7% van het honorarium), deurwaarderskosten, reiskosten en griffierechten in rekening worden gebracht berekend, alsmede 21% omzetbelasting (uitgezonderd over het griffierecht dat vrij is van omzetbelasting).

Abonnement

Voor ondernemers bieden wij de mogelijkheid om, indien gewenst, na uitvoerige inventarisatie van de te verwachten werkzaamheden en met in ogenschouw nemende de relatie, een vaste (maand)prijs worden afgesproken voor alle advieswerkzaamheden en/of het voeren van procedures gedurende een kalenderjaar of een deel daarvan. Deze maandprijs omvat dan het honorarium en de kantoorkosten. Overige kosten zullen worden doorbelast.

Declaratiewijze

Bij aanvang van een zaak wordt door ons een voorschotdeclaratie verzonden. Vervolgens wordt (in principe) maandelijks achteraf gedeclareerd. Al onze facturen dienen binnen veertien dagen na factuurdatum te zijn betaald.

Declaraties van derden, zoals bijvoorbeeld van de rechtbank en de deurwaarder, worden steeds vooraf als voorschot door ons bij u in rekening gebracht. Informatie over griffierechten kunt u vinden via de link www.rechtspraak.nl en over deurwaarderskosten via de link www.kbvg.nl.

Wanneer u voor de kosten van rechtsbijstand bent verzekerd dan zal eerst worden onderzocht of uw rechtsbijstandsverzekeraar in voorkomend geval voor de te maken advocaatkosten dekking biedt. Is dat het geval dan zullen declaraties rechtstreeks aan uw rechtsbijstandsverzekeraar worden verzonden en door deze aan ons kantoor worden voldaan.

Ook behandelen wij zaken op basis van gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging). De aanvraag voor een toevoeging wordt door ons kantoor verzorgd.

Wanneer u voor de kosten van rechtsbijstand bent verzekerd dan zal eerst worden onderzocht of uw rechtsbijstandsverzekeraar in voorkomend geval voor de te maken advocaatkosten dekking biedt. Is dat het geval dan zullen declaraties rechtstreeks aan uw rechtsbijstandsverzekeraar worden verzonden en door deze aan ons kantoor worden voldaan.

Ook behandelen wij zaken op basis van gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging). De aanvraag voor een toevoeging wordt door ons kantoor verzorgd.

Ga hier naar onze voorwaarden

Contact

Naam(*)
Vul hier uw naam in.

Onderwerp
Ongeldige invoer

Telefoonnummer(*)

Bij voorkeur terugbellen in(*)
Ongeldige invoer

Neem de beveiligingscode over
Ongeldige invoer

Vul ons contactformulier in om door ons teruggebeld te worden op het moment van uw voorkeur, of neem rechtstreeks contact op per e-mail of telefoon

Zwiers Advocaten
Randstad 21-43 | 1314 BG Almere
Tel: 036 534 48 95 | Fax: 036 534 49 45
E-mail: info@zwiersadvocaten.nl