Sociale zekerheid

WIA, WAO, WAJONG, WW, AWBZ, WWB, CIZ, IBG …

Het Nederlandse stelsel van sociale zekerheid is veelomvattend. U kunt vanwege langdurige ziekte aangewezen zijn op een WAO of een WIA-uitkering. Of u bent vanwege werkloosheid in de WW beland. Mogelijk moet u een beroep doen op de bijstand of is er een aanvraag voor studiefinanciering gedaan.

In al deze gevallen doet u een beroep op de overheid.

Op welke uitkering of voorziening u ook bent aangewezen, er gaat nogal eens wat mis.
Het UWV kan van mening zijn dat u eigenlijk best kunt werken ondanks uw medische beperking, of het UWV is van mening dat u verwijtbaar werkloos bent en kan aan u een sanctie opleggen, bijvoorbeeld in de vorm van een korting op uw uitkering.
De gemeente kan uw bijstandsuitkering beëindigen, al dan niet gevolgd door een besluit om aan u reeds verleende bijstand van u terug te vorderen.

Tegen dergelijke besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij de overheidsinstantie die het besluit genomen heeft. Mocht de overheid niet tegemoet willen komen aan uw bezwaar, dan kunt u tegen die afwijzende beslissing van de overheid in beroep bij de rechtbank. Van de uitspraak van de rechtbank is vervolgens hoger beroep mogelijk, Voor het maken van bezwaar of het instellen van (hoger) beroep gelden strikte termijnen.

Met onze brede ervaring op het gebied van sociale zekerheid kunnen wij u adviseren en indien nodig en door u gewenst, staan wij u graag bij in de te volgen procedure(s).

Adresgegevens

Zwiers Advocaten
Randstad 21-43, 1314 BG Almere
Tel. 036 - 534 48 95
Fax. 036 - 534 49 45
E-mail. info@zwiersadvocaten.nl
www.zwiersadvocaten.nl

Volg ons