Incassozaken

Betalen uw debiteuren niet of niet op tijd? Reageren ze niet op uw aanmaningen?

Dat is vervelend. Als ondernemer hebt u immers vaak de dienst(en) al verricht en/of de product(en) al geleverd, en hebt u bovendien doorgaans reeds de btw over het factuurbedrag aan de fiscus afgedragen.

Als particulier zit u soms op uw geld te wachten waarover u (inkomsten)belasting hebt betaald en wat u hebt uitgeleend, doch almaar niet terug krijgt.

Wij kunnen voor u de incasso van uw vordering verzorgen. Uw debiteur dient uiteraard wel over voldoende inkomsten of vermogen te beschikken om uw vordering uiteindelijk daadwerkelijk te kunnen incasseren. Is dat laatste niet het geval dan kan het vaak toch lonen om uw vordering in een rechterlijk vonnis te laten vastleggen. Uw vorderingsrecht verjaart namelijk wanneer 5 jaar ongebruikt zijn verstreken sedert uw laatste aanmaning de debiteur heeft bereikt. Voor een vonnis bedraagt die verjaringstermijn echter 20 jaar, zodat u in dat geval na het ongebruikt verstrijken van 5 jaar gerust nog eens kunt laten uitzoeken of uw debiteur wellicht inmiddels wel verhaal biedt voor de voldoening van uw vordering.

De kosten die wij u in rekening brengen voor incassozaken zijn als volgt:

  1. Betaalt uw debiteur binnen 14 dagen na een eerste aanmaning van ons kantoor, dan brengen wij u een eenmalig bedrag in rekening van € 150,00 bij vorderingen tot € 10.000,00 en voor vorderingen van € 10.000,00 en meer een bedrag van € 300,00.
  2. Betaalt de debiteur later dan 14 dagen na een eerste aanmaning van ons kantoor dan is de debiteur tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over uw vordering. Die buitengerechtelijke incassokosten bedragen een percentage van de hoofdsom (zie http://wetten.overheid.nl/BWBR0031432/geldigheidsdatum_02-11-2014 ). Het bedrag van deze buitengerechtelijke kosten dient de debiteur aan u te betalen en dat bedrag brengen wij u vervolgens in rekening.

Ingeval een procedure volgt:

  1. Wanneer de debiteur uw vordering niet betwist dan kost de incasso(procedure) van uw vordering u uitsluitend deurwaarderskosten voor het betekenen van de dagvaarding en griffierecht voor het aanbrengen van uw zaak bij de rechtbank. Wanneer de rechter uw vordering toewijst dan wordt de debiteur veroordeeld in de volledige hiervoor bedoelde kosten. Op deze wijze kosten een incassoprocedure u uiteindelijk dus nagenoeg niets. Uiteraard moet uw debiteur voor uw vordering uiteindelijk wel (voldoende) verhaal bieden.
  2. Wanneer de debiteur uw vordering inhoudelijk betwist, dan volgt een procedure op tegenspraak. In dat geval spreken wij met u een tarief af dat wij u voor onze werkzaamheden in verband met die procedure in rekening zullen brengen (zie daarvoor Tarieven

Mocht u naar aanleiding van het vorenstaande nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op. Wij zijn graag bereid uw vragen te beantwoorden.

Adresgegevens

Zwiers Advocaten
Randstad 21-43, 1314 BG Almere
Tel. 036 - 534 48 95
Fax. 036 - 534 49 45
E-mail. info@zwiersadvocaten.nl
www.zwiersadvocaten.nl

Volg ons